En träffpunkt på Vikbolandet

Från vänsterLena Jönsson, Träffpunkten i Östra Husby, Göran Eriksson från polisen, Irene Crona från SPF Seniorerna och Eva Thor från Fixartjänst i Norrköpings kommun.

Från vänster Lena Jönsson, Träffpunkten i Östra Husby, Göran Eriksson från polisen, Irene Crona från SPF Seniorerna och Eva Thor från Fixartjänst i Norrköpings kommun.

ÖSTRA HUSBY (LT)

Norrköpings kommun har tretton Träffpunkter för medborgare över 67 år. På vart och ett finns en samordnare som i samarbete med organisationer arrangerar informationsträffar och aktiviteter.

Länstidningen besökte Träffpunkten på Wijkagården i Östra Husby där Lena Jönsson arbetar.

Text: KUFVER STINA JAKOBSSON
Bild: LARS T JACOBSON

Fortsättning i papperstidningen 161125

Share