En visit hos Barbro på Lövåsa

Länge var Barbro gårdsfru på Lövåsa.

Länge var Barbro gårdsfru på Lövåsa.

YDRE (LT)

Lövåsas två gårdar ligger så vackert på Torpön i en sluttning som nu i maj är vit av blommande körsbärsträd. Båda gårdarna har mangårdsbyggnader som en gång varit parhus, men numera är enfamiljsbostäder.

Till den norra gården hör en mindre gårdsflygel och där har Barbro Rolf, 89 år, sedan många år numera både sin bostad och ateljé.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160610

Share