Ett bygdens aktivitetshus

Hembygdsföreningen en kulturbärare

Medlemmar runt kaffebordet vid måndagsträffen. Några medlemmar har hunnit att gå hem.

VÄSTRA HUSBY (LT)

En av kulturbärarna i Söderköpings kommun är Västra Husby hembygdsförening. Hembygdsföreningens byggnad är ursprungligen från mitten av 1850-talet, en byggnad som restaurerats till toppskick och som till stor del är medlemmen Åke Öbergs förtjänst enligt flera…

Text och bild: OWE BERGGREN

Share