Ett lyft för Gamla Linköping

Tina Karlsson, museichef Friluftsmuseet Gamla Linköping, med gårdsmiljön i bakgrunden. Snart skulle även själva Ryttartorpet, bostaden, komma på plats.

LINKÖPING (LT)

När det välkända Ryttartorpet flyttats till Vallaskogen och Friluftsmuseet Gamla Linköping kommer gårdsmiljön levandegöras. Här kommer vardagslivet i ett soldattorp att skildras och visas.

Läget i skogen förbinder också museets tre delar.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202

Share