Ett uppslagsverk

Ökad efterfrågan på arbetskraft gav Finspång fler bostadsområden

Bebyggelsen i Finspång startade i samband med brukets uppkomst, här Auroravägen.

FINSPÅNG (LT)

Finspång uppvisar ett naturligt uppslagsverk över byggnationer av hus och bostadsområden från olika tidsepoker. Till följd av den inflyttade arbetskraften ökade efterfrågan på bostäder. Från 1900-talets början byggdes nya bostadsområden för att klara behovet. Östermalm och…

Text och bild: AGNETA ÖSTLUND

Share