EU-stöd till fiskesektorn

Ett område som är möjligt att få stöd till är satsning på fisketurism och eventuellt i kombination med detta, eller enskilt, restaurangverksamhet. Detta kan ses som en typ av förädling av fisken

Ett område som är möjligt att få stöd till är satsning på fisketurism och eventuellt i kombination med detta, eller enskilt, restaurangverksamhet. Detta kan ses som en typ av förädling av fisken

VALDEMARSVIK (LT)

Nu, sedan den 19 november, är det möjligt att söka EU-stöd för olika åtgärder inom fisket inom ramen för den nya programperioden. Det kan exempelvis handla om att komplettera sin fiskeverksamhet, utveckla nya tekniska lösningar, eller satsa på kompetensutveckling.

Ett område som är möjligt att få stöd till är satsning på fisketurism och eventuellt i kombination med detta, eller enskilt, restaurangverksamhet. Detta kan ses som en typ av förädling av fisken som landas.

Text: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151127

Share