Fem konstnärer ställde ut

Elin Redin och Olle Schmidt samtalar.

Elin Redin och Olle Schmidt samtalar.

ÖDESHÖG (LT)

Ödeshögs konstförening firar 20 år med en unik utställning med verk av fem duktiga konstnärer en helg i Hästholmens bygdegård. Utställningen leder till både organiserade och oorganiserade kulturella samtal.

Till de förstnämnda hör Moa Frisks samtal med tre av konstnärerna och till de sista hör samtal om kultur i allmänhet och om film och Ödeshögs bio i synnerhet.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021

Share