Fick se väl fungerande skola

Rektor Kajsa Andersson, moderatledaren Anna Kinberg Batra och Claes Vårdstedt, ITpedagog på Skäggetorpsskolan.

Rektor Kajsa Andersson, moderatledaren Anna Kinberg Batra och Claes Vårdstedt, IT-pedagog på Skäggetorpsskolan.

LINKÖPING (LT)

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra besökte Skäggetorpsskolan. Skolan har stora utmaningar och lyckas hantera dem på ett så föredömligt sätt att personal aktivt söker arbete där. För moderaternas satsning på skolan är sådant viktigt att se.

Tiden i opposition utnyttjar moderaterna bland annat till att slipa på sitt reformprogram för skolan. Moderatledaren Anna Kinberg Batra besökte Skäggetorpsskolan för att se på ett av de goda exemplen. Med de utmaningar skolan har att hantera, som att 97 procent av eleverna har svenska som andra språk, en mycket segregerad stadsdel och problem av snart sagt alla sorter, lyckas man så bra i arbetet att personal aktivt söker sig dit.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160205

Share