Fin fältdag på Vimarka gård

Greppa näringen, ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och Länsstyrelsen

På de vackra försommarängarna samlades deltagarna för att få råd och tips.

LINKÖPING (LT)

I mitten av maj bjöd Greppa Näringen och Ett Rikt Odlingslandskap in till en fältdag på Vimarka gård som ligger i Linköpings kommun.  Vid olika stationer kunde lantbrukarna lyssna på föredrag och ställa frågor till konsulenter och rådgivare. Målgruppen för dagen var mjölk- och…

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG

Share