Fin fars av Bobo Hermansson

Bertil med fru och dotter i slutscenen som indianer.

ÖSTERBYMO (LT)

Sällan har det väl skrattats och applåderats så ofta under en teaterföreställning som i Ydres fina Teaterlada när teaterfarsen Mig heta Bertil hade permiär i helgen. Naturligtvis var det fullt till sista plats.

Intresset för Bobo Hermanssons texter och naturligtvis för sonen och skådespelaren Ola Forssmeds tolkningar är alltid på topp.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171124

Share