Fin grisgård vid Rystad

sid22gts

Fastigheten utgörs av två fina gårdar med varsitt bostadshus. Här finns 62 hektar mark, varav 60 hektar är åker, flera ekonomibyggnader och en inriktning på svinproduktion. Välkommen till Malma Lillgård som är veckans gård till salu.

Följer man gamla E4, eller väg 796 som den heter numera från Linköping, mot Linghem så finner man avtagsvägen mot Rystad snart efter Tallboda. Vägen korsar nuvarande E4 med en bro. Därefter är man nästan vid Rystad kyrka där man ska svänga vänster. Man är sedan snart framme vid veckans gård, Malma Lillgård.

Att det här är en riktigt fin gård syns redan på håll. Här finns en modern anläggning för grisproduktion med plats för cirka 270 suggor och 1 450 slaktgrisar. Fastigheten som sådan utgörs egentligen av två till varandra angränsande gårdar, Malma Lillgård och Malma Västergård som idag utgör en enhet.

Mangårdsbyggnaden från 1909 på Malma Lillgård är en väldigt trevlig bostadsbyggnad. Den anges vara i mycket gott skick och en rundtur inne i huset bekräftar detta redan innanför dörren. Här är det en modern, bekväm och härlig boendemiljö. Huset värms med jordvärmepump.

På Malma Lillgård finns ett slaktgrisstall från 1997. Det har två avdelningar med 308 platser vardera. All ventilation samt elarmaturer är bytta i år. Byggnaden har även personalutrymme med omklädningsrum, toalett och ett matrum med pentry. Nära byggnaden finns en gödselbrunn om 1 100 kubik.

Suggstallet som uppfördes 2003 har en BBavdelning med 44 boxar, en tillväxtavdelning med 480 platser, en betäckningsavdelning med två djupströbäddar om vardera 44 platser, galtboxar, rekryteringsboxar med mera. Byggnaden inrymmer också kontor och toalett. Gödselbrunnen rymmer två tusen kubikmeter.

Den kombinerade maskinhallen och foderladan från 2013-14 har fem stora portar och en invändig frihöjd om 5,5 meter. En del av hallen är förberedd för två djupströbäddar med plats för vardera 38 sinsuggor. Rundsilon utanför rymmer 1 100 kubik och är en torksilo med omrörning.

En äldre loge används som dräktighetsstall. Den har en area om 869 kvadratmeter och inrymmer totalt 90 platser. På Malma Lillgård finns även den så kallade Västergårdslogen som är en äldre loge. Den har verkstad, maskinförvaring och förrådsutrymmen.

På Malma Västergård finns en fin mangårdsbyggnad från 1912. Boarean är 176 kvadratmeter. Ägaren har för avsikt att snart hyra ut den. Logen innehåller tippgrop, elevator, dubbel sats tork med varmluftspanna, utlastningsficka och lagringsfickor samt ett planlager för spannmål. Här förvaras även maskiner och halm. Ladugården, som är en äldre byggnad, har en BB-avdelning. Här finns bland annat 32 grisningsboxar och en sluss till slaktgrisstallet.

Äldre byggnad uppförd med stenfot och trä, tak av eternit. Area cirka 400 kvm. Flytgödsel till gödselbrunn om cirka 2 500 kbm, gemensam med slaktgrisstallet. Slaktgrisstallet på Västergården är från 2006. Det inrymmer en BBavdelning med 12 boxar, en tillväxtavdelning med 480 platser samt två slaktgrisavdelningar med 840 platser. Stallet har även personalutrymme.

Åkermarkens areal uppgår till 60 hektar i fem skiften med en mycket bra arrondering så alla skiften är belägna i anslutning till gårdscentrumen. Jordarna här har goda avkastningsnivåer och utgörs av lättlera till mullrik styv lera.

Malma Lillgård är en välskött, välbyggd produktionsgård av hög klass. Förutom fastigheten så säljs besättning och företag, i en separat affär. Köparen får fina möjligheter att fortsätta driften redan från start.

Text: BO BÄCKMAN

Share