Fin skogsgård i Gryts socken

Välkommen till Argården i Vångstens by

Den här veckan välkomnas vi till Argården, en skogsgård i Valdemars-viksbygden med ägorna väl samlade i Vångstens by. Vångsten är en av Gryts sockens största och äldsta byar. Byn omnämns redan år 1448 som ”i vrangesten”. Första led i namnet är det fornsvenska ”vanger” i…

Share