Firande bank stöttar Ydre

Calm lake scenery in summernight after sunset

YDRE (LT)

Kinda-Ydre sparbank firar 150 år som bank i bygden år 2016. Som en del i firandet har man avsatt fem miljoner kronor till en jubileumsfond. Syftet med fonden är att ge bidrag till projket som stärker, utvecklar och gör bygden attraktiv. Alla kan söka bidrag till utvecklingsprojekt i fonden och det finns tre kriterier som ska uppfyllas.

• Ansökan ska vara till ett specifikt ändamål
• Projektet ska vara till allmännytta
• Den eller de som ansöker måste ha förmågan att genomföra projektet själva.

Källa: www.ydre.se

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160212

Share