Flygskatten är ett komplement

En flygskatt skulle få ner utsläppen med upp till 180 000 ton koldioxid per år. Detta motsvarar utsläppen från cirka 100 000 bensinbilar, skriver insändarna.

Svar till Jenny Ek (C) och ledaren i Länstidningen den 18/8:

I Länstidningen den 18 augusti angriper såväl Jenny Ek (C) och ledaren Miljöpartiet för förslaget att införa en flygskatt. På något sätt verkar de båda tro att Miljöpartiet inte förstår att flygskatten får som effekt att färre flyger och fler resor kommer att göras med andra färdmedel som exempelvis tåg, buss och bil.

Samtidigt har man väldigt svårt att bestämma sig. Å ena sidan sägs att förslaget inte kommer få någon effekt alls och å andra sidan att snart sagt varje flygplats kommer att få lägga ner. Hur ska ni ha det?

MARGARETA FRANSSON (MP) Regionråd
OLOF ÖBERG (MP) Ersättare i Regionfullmäktige

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170901

Share