Flyktingar får plats

Flykting- och integrationssamordnaren Kai Suurhasko på Kulturkaféet i det gamla tingshuset

Flykting- och integrationssamordnaren Kai Suurhasko på Kulturkaféet i det gamla tingshuset

KINDA (LT)

Migrationsverket och kommunerna sluter avtal om mottagningen av flyktingar som får uppehållstillstånd. Antalet som ska tas emot regleras i det avtalet och bostadsfrågan är en viktig del i detta. I Kinda fungerar det ännu så länge bra.

Kommunerna har avtal med Migrationsverket om flyktingmottagandet. Det är värt att understryka att det här handlar om de som fått sitt ärende behandlat och alltså uppehållstillstånd. Boenden för asylsökande är en annan sak och sker i Migrationsverkets regi, vare sig det är verkets egna eller upphandlade boenden.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160304

Share