Flyktingströmmen – stor utmaning

Mikael Palm och Elisabeth Murari planerar flyktingmottagandet i Ydre tillsammans.

Mikael Palm och Elisabeth Murari planerar flyktingmottagandet i Ydre tillsammans.

YDRE (LT)

Se inte svårigheter som problem, utan som möjligheter! Den viktiga uppmaningen myntad av någon klok människa är säkert sann och lätt att säga, svårare att göra. Men i Ydre, en av landets små kommuner med mindre än 3 700 invånare, där försöker man också verkligen göra! Det gäller också när många flyktingar kommer.

I flera år har Ydre fått vara hemvist för flyktingar, de flesta från Somalia, men också andra nationer, varav några stannat kvar medan andra flyttat vidare. Men nu 2015 lär det i Ydre finnas bortåt 100 personer som kan räknas som kommunflyktingar.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151204

Share