Folkströmsdagen med Cecilia

Pilgrimsvandraren Cecilia Svensson från Olivehult berättade om sina många vandringar. Bild: EVA JOHANSSON HJORT

FiNSPåNg (LT)

En mångårig tradition att lyfta fram Folkströms kyrka, mitt i skogen utanför Grytgöl, är att fira Folkströmsdagen söndagen efter midsommardagen. Så och i år. En kort gudstjänst inleder alltid.  Kyrkoherde Karl Magnus Hansson ledde den och musiker var…

Text: MARGARETA BAGGMAN

Share