För en ökad patientsäkerhet

Regionalt projekt för sammanhållen journalföring

Genom sammanhållen journalföring kan vårdgivare på elektronisk väg dela journaluppgifter med varandra. 

ÅTVIDABERG (LT)

Åtvidabergs kommun har deltagit i ett regionalt projekt kring införandet av en sammanhållen journalföring, vilket innebär att andra vårdgivare kan läsa vad kommunens vårdpersonal dokumenterat i kommunens journal angående en patient. Detta för att kunna ge en säkrare vård…

Källa: www.atvidaberg.se

Share