Kvoter hotar torsken

Östersjöfisken måste förvaltas på ett hållbart sätt

De svenska yrkesfiskarna är professionella och ansvarsfulla och menar på att det i längden gynnar dem att ha en lägre kvot i västra Östersjön. Annars finns det snart ingen fisk kvar att fiska, skriver insändarna.

Den 15  oktober enades EU:s medlemsländer om fiskekvoterna för 2019 i Östersjön. Återigen så verkar majoriteten av EU:s medlemsländer inte ta ett hållbart fiske seriöst. För oss som vill se en livskraftig svensk fiskenäring är det av största vikt att den fisk vi har också förvaltas…

Fredrick Federley. Europaparlamentariker, Centerpartiet
Jonny Ståhl, Centerpartiet Östergötland

Share