Företagare på frukostmöte

Johannes Gehlin, Elin Ek och Christian Wahlström från Advokatfirman Glimstedts bjöd på nyttig information om arbetsrätt och företagsöverlåtelser vid frukostmötet på Valdemarsviks Sparbank.

Johannes Gehlin, Elin Ek och Christian Wahlström från Advokatfirman Glimstedts bjöd på nyttig information om arbetsrätt och företagsöverlåtelser vid frukostmötet på Valdemarsviks Sparbank.

VALDEMARSVIK (LT)

Vid ett frukostmöte som Företagarna i Valdemarsvik bjöd in till på Valdemarsviks Sparbank, stod arbetsrätt och företagsöverlåtelser på agendan. Advokatfirman Glimstedts representerades av Johannes Gehlin och Christian Wahlström, samt Elin Ek.

Ett 20-tal företagare hade mött upp till denna information. Johannes Gehlin inledde med begreppet själva arbetstagarbegreppet. Något som inte är så enkelt som det kan tyckas vara.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161104

Share