Första hjälpen vid psykisk ohälsa

Valdemarsviks kommun satsar på handlingsplan och utbildning

Den psykiska ohälsan ökar. Det gäller att lära sig att se tecknen på psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Susanne Hamilton är projektledare för arbetet med psykisk ohälsa i Valdemarsviks kommun. ”Vi behöver nå alla”, påpekar hon. Bild: EMELIE TRYSBERG

VALDEMARSVIK (LT)

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, och det mest tragiska är när någon vill ta sitt liv. Den psykiska ohälsan ökar och en stor riskgrupp är unga flickor och äldre män. Valdemarsvik har arbetat med frågorna och har tagit fram en handlingsplan med förebyggande insatser mot psykisk…

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share