Från interner till intressenter

Flyglarna vid fängelset som planeras att rivas för att ge plats för nya bostäder.

Flyglarna vid fängelset som planeras att rivas för att ge plats för nya bostäder.

NORRKÖPING (LT)

Redan under 1600- talet fanns det i Norrköping ett spinnhus för kvinnor. Orsaken till att just Norrköping hade ett spinnhus kan bero på att staden var ledande inom textil- och industri men kan även ha en koppling till Louise de Geer som flyttade från Amsterdam till Norrköping.

I de Geers hemstad var spinnhus ett känt begrepp på 1500-talets senare hälft.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161111

Share