Från kyrkan till kommunhuset

Josephine Tranheden är kommunikatör på ny tjänst

Josephine Tranheden är nyanställd i Ödeshögs kommun som kommunikatör.

ÖDESHÖG (LT)

Josephine Tranheden är kommunens nya kommunikatör, en i detta sammanhang ny titel även om själva arbetet delvis har funnits tidigare. Josephine ska arbeta med information via både internet, papper och mänsklig direktkontakt. Hon ska utveckla varumärket Ödeshög och hon…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share