Frebran ny ordförande

Rose-Marie Frebran.

Rose-Marie Frebran valdes till ny ordförande i SeniorNet Sweden vid föreningens årsstämma i mitten av april 2018. Frebran var landshövding i Örebro län under åren 2008- 2015 och har många styrelse- och regeringsuppdrag bakom sig. Aktuella styrelseuppdrag är bland annat…

Share