Gård nära Ljunga

gts294

Två bostadshus samt flera ekonomibyggnader hör till den här fastigheten. Arealen uppgår till 71,5 hektar mark, varav 43 är åker och 17 produktiv skogsmark. Välkommen till Dagsbergs-Eggeby som är veckans gård till salu.

När man lämnar Norrköping och fortsätter vidare längs Arkösundsvägen, väg 209, förbi Kungsängens flyplats så är man nästan redan i Ljunga. Där svänger man direkt höger in på Furingstadsvägen och kör förbi orten. Veckans gård, Dagsbergs-Eggeby, finns sedan på vänster sida omgiven av öppen jordbruksmark.

På vänstra sidan av infarten finns en byggnad att beundra. Det är ett magasin och vagnslider från 1930-talet uppfört i trä. Framför allt är den öppna vagnsboden med sina trävalv det som drar blickarna till sig för sin mycket trevliga byggnadslösning. Infarten domineras annars av en lång ekonomibyggnad till höger. Övrig bebyggelse, inklusive vagnslidret, återfinns på den vänstra sidan.

Mangårdsbyggnaden i två plan är ursprungligen uppförd runt 1810, men har byggts till 1910 och även 1968 då huset renoverades. Boytan uppgår idag till 180 kvadratmeter som fördelas på 7 rum och kök. Huset värms med direktverkande el. Det finns en altan på baksidan och en balkong på övre plan. Bostaden är för närvarande uthyrd.

Flygelbyggnaden i 1 1/2 plan är från 1910 och har en boyta om 90 kvadratmeter. Bostaden har 4 rum och kök. Huset har fått en invändig renovering 1988 samt underhållits och förbättrats därefter. Senast lades nya golvmattor 2015. Bostaden värms med direktverkande el samt tre eldstäder. För närvarande är även denna bostad uthyrd.

Den stora ekonomibyggnad som är belägen längs infarten har en yta om 1 010 kvadratmeter. Här finns sådant som loge, verkstad och stall. Ovanför verkstad och stall finns en skulle. På gården finns flera andra byggnader däribland en som inrymmer garage, isolerat hobbyrum med mera på nedre plan och magasin på övre.

En kombinerad potatiskällare och magasin är ännu en praktisk byggnad. Den har källaren har två magasinsvåningar. På tomten finner man även en källarbod, hönshus, vedbod och brygghus.

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 71,5 hektar. Av dessa utgörs 17,1 hektar av produktiv skogsmark och 49,8 av inäga varav merparten är åker. Virkesförrådet bedöms idag vara 1 300 skogskubik. 5 hektar av inägomarken är utarrenderad som bete fram till 14 mars 2020.

Dagsbergs-Eggeby har ett väldigt bra läge nära vägnät och Norrköping, men ändå i väl förankrad i en skön jordbruksbygd nära Bråviken. Följer man vägen lite längre österut så når man det vackra härliga Arkösund. Sedan finns ju förstås hela övriga Vikbolandet att uppleva.

Den som är intresserad av natur och kultur finner alltås det mesta inom räckhåll. Liksom förra veckans gård till salu är den här belägen inte långt från den fågelrika Svensksunds-vikens naturreservat. Förutom fågellivet finns vidsträckta betade strandängar, ekhag-marker med mera och naturligtvis havsviken skönhet och trivsel.

Text: BO BÄCKMAN

Share