Gåtan Wigersberg löstes på FB

Platsen för häradsprofossen Sven Wigers bostad funnen och skyltad

Står den rakt nu? Benndt Wågman håller i stolpen och Sven Ström och Karl-Johan Andersson öser i murbruk och stenar när platsen för Wigersberg markeras vid en torpmärkning.

BOXHOLM (LT)

Det finns yrken som har försvunnit och ibland kan vi vara tacksamma för detta. Häradsprofoss är ett sådant yrke. I en stuga kallad Wigersberg belägen på häradsallmänningen några kilometer väster om Boxholm bodde Sven Wiger och han var häradsprofoss. Han skulle vara bödeln…

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Share