Generöst boende i fascinerande bygd

Naturskönt läge i småkuperat kulturlandskap med vattendrag. Välskötta byggnader, 54 hektar mark där 5 hektar utgörs av skog. Välkommen till Störestorp som är veckans gård till salu.

Österut längs väg 132 från Huskvarna finner man Lekeryd efter någon mil. För att ge en referens till det småländska höglandet är Lekeryd belägen 234 meter över havet. Den stigning som man upplever att vägen har från Huskvarna är alltså högst verklig.

Namnet Lekeryd finns nämnt redan 1333, men då som Lekaryd. Idag finns faktiskt ett Lekaryd också fast i Alvesta kommun men det här är Lekeryd i Jönköpings kommun. Namnet antas komma av lekare i betydelsen gycklare, spelman och ryd som i röjning.

Av allt vackert och fascinerande man finner i här, såsom de öppna dalgångsbygderna vid Huskvarnaån, det brutna odlingslandskapet på höglandet och 260 kända fornlämningarna, kan kyrkan få bli ett exempel från bygden. Kyrkan är en ovanligt stor romansk absidkyrka med rötterna i 1100-talet. Den, liksom de flesta andra äldre kyrkor, har byggts om och till och den i Lekeryd fick sitt torn 1764. I kyrkan finns takmålningar från 1700-talets andra hälft, ett altarskåp från omkring 1500, ett krucifix från cirka 1300 och en skulpterad dopfunt från ungefär år 1200.

Veckans gård, Störestorp, har en mycket välordnad gårdsbild. En uppväxande allé leder in till den prydligt ordnade bostadsdelen där mangårdsbyggnaden och en flygelbyggnad, ett treportigt garage med lägenhet på övre plan, är belägna. Gårdsrondellen är en självklar del av bilden. Ekonomibyggnaderna nås av en annan intillliggande väg.

Mangårdsbyggnaden från 1945 som är i 2-plan har både källare och oisolerat vindsutrymme. Den är med sina 232 kvadratmeters boyta och 100 i biyta ett generöst tilltaget bostadshus. Huset inrymmer två separata lägenheter. Uppvärmning sker med vattenburet värmesystem med fliseldning. Framsidan har altan på nedre plan och balkong i samma stil på övre. På framsidan finns även ett inglasat uterum på nedre plan. Uterummet nås via köket.

Det mycket fina garaget från 2007, med en byggnadsarea om 100 kvadratmeter, bredvid bostadshuset inrymmer en lägenhet på övre plan. Här finns ett modernt kök, vardagsrum med elspis, sovutrymme, badrum, tvättmaskin med mera. Det är en väldigt trevlig och mysig lägenhet.

Ladugården antas vara uppförd i början av 1900-talet. Den har en byggnadsarea om 600 kvadratmeter och inrymmer bland annat ett djurstall med plats för 48+8 uppbundna djur samt ett kallt lösdriftsutrymme på djupströbädd under skärmtak.

Verkstadsbyggnaden, med en byggnadsarea om 340 kvadratmeter är isolerad och ombyggd år 2006. Den inrymmer även ett kontorsutrymme.

Fastighetens areal uppgår till totalt 54 hektar. Merparten utgörs av jordbruksmark med 13 hektar åkermark, 18,1 bete och 15 hektar med vad som betecknas mader/övrigt bete. Enligt skogsbruksplanen finns 5,6 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 457 skogskubik. Jakträtten följer köpet där även fiskerätt i de vattendrag som är inom fastighetens gränser ingår.

Störestorp är en trevligt naturskönt belägen och välskött gård i ett anrikt odlingslandskap. Med ändamålsenliga byggnader och närhet till Jönköping och Huskvarna är det mesta mycket praktiskt. Glöm bara inte att Vätterns underbara värld finns på bekvämt avstånd.

Text: BO BÄCKMAN

Share