Ge’t en chans

Sid 22 GTS

En charmig äldre gårdsmiljö med bostadshus från 1800-talet och ryggåsstuga från tidigt 1700-tal. Gårdsmejeri för getosttillverkning. Här finns även stall och flera andra byggnader. Välkommen till Krogersbo 1 och 2 som är veckans gård till salu.

Öster om Gusum är det fågelvägen bara några kilometer till skärgården. Landskapet utgörs till stor del av skog men det finns också öppen jordbruksmark med åkrar och beten. Gårdarna är ofta trevligt belägna. Här kan man verkligen njuta av färden.

Veckans gård, Krogersbo 1 och 2, finner man ungefär halvvägs mellan Gusum och skärgårdens vatten inne i Strandviken. Den är klassiskt belägen på en liten höjd som bebyggelsen samlats på. Tomten är generös och uppvuxen. Här växer bland annat körsbärsträd, äppelträd, balsampoppel och fläder. Den som önskar flera uteplatser har bra möjligheter att anlägga sådana.

Krogersbo är en dokumenterat gammal plats. Här har bebyggelse funnits i alla fall sedan 1500-talet. Enligt uppgifter på Bygdeband nämns gården redan 1544 och då som Kråkesboda. Samma år upptas den i jordeboken som en skatteutjord under Norrby, Ringarum. En mer exotisk stavning förekommer 1660: Krogzbo. Fortfarande betecknas fastigheten som ett torp. Man antar att den första delen av namnet är Kroghare, alltså Krögare på fornsvenska. Som en kuriosa kan nämnas att bara ett par år efter att Nordens första ångsåg börjat användas vid Sundsvall kom Ringarums första ångsåg att placeras i Krogersbo.

Många känner idag till Krogersbo genom den goda getosten som tillverkas här sedan 1996. Den har förutom inom länet även nått bland annat Västervik och Stockholm. Getost har på senare år kommit att bli en mycket uppskattad produkt som fortsätter att nå allt fler kunder. Antalet gårdsmejerier som inriktat sig på get är en tydlig indikator. Det finns möjlighet för köparen att överta getostproduktionen. Cirka 17 hektar bete arrenderas.

Gården beskrivs gärna som charmig och det är ett passande uttryck. Själva gårdsbilden är som man ofta möter på sådana här gårdar och framför allt är äldre bebyggelse inte bara kvar, den används. Bostadshuset från mitten av artonhundratalet har kvar sin ganska tidstypiska stil. Det har sällskap av en mysig ryggåsstuga från tidigt sjuttonhundratal.

Inne i bostadshuset, som naturligtvis renoverats och moderniserats, är det samma charmiga atmosfär med tydlig känsla av en gammal fin bostad på landsbygden. Boarean uppgår till 97 kvadratmeter. En trevlig detalj är att vinden isolerats och kan användas som loft. Bostaden värms med direktverkande el, vedspis, två rörspisar samt luftvärmepump.

Fastigheten har förutom bostadshus ett magasin, stall med box för häst, mejeri, vedbod, förråd, hönshus samt jordkällare.

Från den här trevliga gården är det bara 20 minuters väg till Valdemarsvik, 40 till Söderköping och 55 minuter Norrköping. För den som söker ett härligt lantligt boende och kanske även en verksamhet är Krogersbo verkligen ett ovanligt bra tillfälle. Är ett gårdsmejeri av intresse så ge’t en chans!

Text: BO BÄCKMAN

Share