Glasbrukets ägare önskade ett kapell

Stilfull trots sin enkelhet. Rejmyre kyrka är varsamt och noggrant renoverad och återinvigdes 2013.

REJMYRE (LT)

År 1837 uppfördes ett brukskapell i närheten av Rejmyre glashytta. Kapellet var avsett att sörja för bruksbefolkningens andliga behov. Tidigare hade de hållit gudstjänsten i glashyttan ett par gånger om året.

Den dåvarande ägaren till glasbruket, kapten Gustaf Erik von Post, var av den åsikten att ett ändamålsenligt kapell borde uppföras.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share