Goda krafter måste samverka

Ett tryggt samhälle bygger på gemensamt arbete. Polisen jobbar med olika aktörer för att skapa miljöer där människor kan röra sig säkert, säger Peter Johansson, kommunpolis i Norrköping.

NORRKÖPING (LT)

En viktig del i polisens arbete är att förebygga och hindra att brott sker. Ett arbete som sker tillsammans med kommunen, försäkringsbolag, landstinget, Brottsförebyggande rådet, olika organisationer och företag.

Det brottsförebyggande arbetet kan vara kortsiktigt som långsiktigt.

Text och bilder: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180119

Share