Grannen räddade lanthandeln

Våge Gustafsson i Rakstorp ville bevara värdefullt kulturminne

TORPA (LT)

Att landsbygden redan under 1900-talet drabbades av många affärsnedläggningar är naturligtvis ingen nyhet.

Men att en gammal lanthandel på rena landsbygden ändå har bevarats i sitt ursprungliga skick med disk, förvaringslådor, vågar, kaffekvarn och kassaapparat har naturligtvis ett historiskt värde.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170908

Share