Gravvården – en egen historia

Gravstenarna speglar liv och tider som flytt

NORRKÖPING (LT)

Gravvårdar berättar om bygdens människor och bidrar därmed till att våra kyrkogårdar är ett viktigt kulturarv. Varje gravvård som står på den plats en människa fått den sista vilan har sin egen historia.

Oavsett om den är kort eller lång. Den uthuggna texten berättar om livslängd, yrken, släktled, människors liv och levnadsvillkor.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020

Share