Hantverk integrerar

Integration på Ydrevis. Dags att smaka de goda kakorna.

Integration på Ydrevis. Dags att smaka de goda kakorna.

ÖSTERBYMO (LT)

Samverkan och integration är viktigt. Ydre kommun, och framförallt tätorten Österbymo, har nu ganska många invandrarfamiljer, de flesta från Somalia. För barnen fungerar skola och förskola bra, svårare är att ordna meningsfulla insatser för de vuxna.

Men på aktivitetshuset Ydrekompaniet, som tidigare gick under namnet Gula skolan och rymde lokaler för lågstadiet, finns fina lokaler för både lokala hantverkare och nu också för en gemensam satsning på hantverk, sömnad, vävning och målning med inriktning på invandrare, framför allt då kvinnor.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160415

Share