Här är barnen ute i ur och skur

Malin och Annika är alltid tillsammans med förskolebarnen, oavsett om det gäller lek eller undervisning.

Pedagogik för friskare barn

FINSPÅNG (LT)

År 1985 startade Siw Linde och Susanne Drougge den allra första I ur och skur-förskolan Mulleborg på Lidingö. Konceptet spred sig över landet där pedagogiken grundar sig på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande enligt målen i…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share