Här har kungar övernattat

Det Ringborgska huset har gästats av övernattande konungar.

Det Ringborgska huset har gästats av övernattande konungar.

NORRKÖPING (LT)

År 1784 byggdes det Ringborgska huset invid Motala ström i Norrköping för friherren och översten Erik Julius Cederhielm räkning. Under det pommerska kriget var Cederhielm överadjutant hos generallöjtnant greve Fersen och sedermera bland annat överste för Östgöta kavalleriregemente år 1774.

Förutom det magnifika tvåvåningshuset med vindsvåning, byggt i timmer, ägde Cederhielm gården Västerby i Vårdnäs socken.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning i papperstidningen 161202

Share