Helhetsgreppet är centralt

Miljöchefen Linnea Salbark och miljöstrategen Yasmine Dernelid

ÅTVIDABERG (LT)

Åtvidabergs kommun har nyligen tagit fram ett omfattande hållbarhetsprogram som gör att kommunen lägger sig i framkant för den här sortens arbete. Ett stort fokus finns på helhetssyn och social hållbarhet och även FN:s globala mål är kopplade till detta.

Hållbarhetsprogrammet för Åtvidabergs kommun beskriver kommunen från de flesta aspekter. Historia, befolkning, geografiskt läge, organisation, ekonomi, natur med mera tas upp. Redan inledningen visar alltså att helhetsgreppet är centralt.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170120

Share