Hjälp och stöd till anhöriga

Anhörigföreningen i Finspång finns för den som vårdar

Inga-Maj Racksäter och Ann-Margret Blomqvist är en viktig länk mellan svåra frågor och anhörigvårdare. 

FINSPÅNG (LT)

Hur ska jag orka? Ja den frågan ställer sig nog de flesta som engagerar sig i vården av en anhörig. För den som behöver omvårdnad kan det kännas tryggt att få vara hemma och få hjälp av sin partner, dotter, son eller annan närstående. Men det finns dock en baksida för den som…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share