Höga krav på renat avloppsvatten

Fastigheter med enskilt avlopp måste förr eller senare byta anläggning

Peter Jonsson har tagit fram ett reningsverk som passar det nordiska klimatet.

NorrköpiNg (LT)

Idag finns många modeller av minireningsverk ute på marknaden och som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. De allra flesta minireningsverken klarar de höga skyddsnivåer som krävs i enlighet med miljöskyddet. Sedan 2013 måste samtliga minireningsverk som…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share