Hörsalsparken nominerad

Hörsalsparken kväll– Det känns fantastiskt roligt och hedrande att Hörsalsparken är nominerad till Sienapriset, säger Cecilia Österholm, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun. Vi har jobbat med Hörsalsparken under lång tid och lagt ner vår själ i parken så det känns fantastiskt att vårt arbete uppskattas. Att Norrköping dessutom är nominerad för andra året i rad visar att det händer väldigt mycket positivt i vår stad.

Idag blev det officiellt att Hörsalsparken i Norrköping är nominerad till det prestigefyllda Sienapriset. Det är andra året i rad som Norrköpings kommun är nominerad. Förra året var Strömparken en av kandidaterna och i år har Hörsalsparken valts ut av juryn.

Nomineringen känns som ett erkännande av vårt stadsutvecklingsarbete men det bästa beviset för att parken har blivit bra är naturligtvis alla människor som använder parken, säger Cecilia. Det känns så roligt att se folk som äter, leker och vilar i parken. Vi har nu fått den levande park som vi ville ha när vi satte igång projektet – ett vardagsrum för Norrköpingsborna.

Hörsalsparken har sedan renoveringen blivit en populär plats i innerstaden. Tidigare var platsen underutnyttjad och få personer vistades där. Den nya Hörsalsparken är numera en grönskande oas i innerstaden med vatten, sten och grönska. Även konsten har fått en naturlig plats i parken. Statyn Gycklaren har fått en vacker placering intill Hörsalen och den populära katten, Mirre Forsberg född Friesendahl, som tidigare höll utkik från toalettaket i Repslagaregatans backe, sitter nu på muren vid trappan och spanar ner mot vattenbassängen och Gamla torget.

Ett av våra främsta mål med ombyggnationen var att öppna upp parken för fler och att binda samman stadsdelarna, säger Cecilia. Det är därför roligt att se att parken används som ett genomgångsstråk. Det nya rörelsemönstret som parken och trappan erbjuder är en del i det så kallade 3K-stråket där K står för kommers, kultur och kunskap. Stråket sträcker sig från centrum, via Gamla torget, Knäppingsborg, Västgötebacken och upp till Kungsgatan och universitetet.

Hörsalsparkens struktur har utformats på klassiskt vis med en korsgång och en krans av ädellövträd i form av lindar. Växterna är också till stor del gammeldags, så som kända perenner, rosor och buxbom. Trappan är generöst utformad för att tillåta många människor att röra sig i den och även stanna upp för att prata med någon man möter. Både ovan och nedan trappan finns bassänger med vatten och olika vattenspel som är tänkta att locka människor till att ta den nya vägen via trappan. Under trappan har de arkeologiska fynd som gjorts på platsen, i form av historiska murar, fått bli en del av utformningen.

Share