Hur ska det gå för Godegård?

Oroliga men engagerade Godegårdsbor värnar om sin skola och om sin bygd. Att lägga ner en omtyckt, fungerande skola missgynnar hela Godegård.

MOTALA (LT)

När skolans framtid i Godegård hotas, gick man nästan man ur huse. Den stora salen i Salemförsamlingen fylldes till sista plats och besökarna till och med stod upp. Bildningsförvaltningen i Motala har fått i uppdrag att utreda om framtiden för skolan på grund av sjunkande elevantal.

Målsättningen denna kväll var att ge information till berörda vårdnadshavare.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share