Idéer för kulturarvsturism

Catharina Rodling, som driver Kaffeteriet och ställplatsen i Borensberg, tillsammans med Anna Meyer, marknads- och informationschef på Göta kanal

Catharina Rodling, som driver Kaffeteriet och ställplatsen i Borensberg, här tillsammans med Anna Meyer, marknads- och informationschef på Göta kanal.

LINKÖPING (LT)

Det kulturmiljöseminarium som hölls på Östergötlands museum erbjöd den inspiration som man från arrangörshåll avsett. I fokus stod kulturturism som visade sig kunna innehålla det mesta som fantasi och resurser tillåter.

I inbjudan till kulturarvsdagen slogs det fast: ”Kulturarv och kulturmiljöer är viktiga resurser för att skapa attraktiva miljöer, besöksmål, produkter och tjänster.”, och det går knappast att säga emot. Där nämndes också att i den nya Kulturplanen för Östergötland 2016-2019 är utvecklingsarbetet för kulturarvet ett prioriterat område.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160318

Share