Idrott är ju också kultur

Sven Hagman och Beo Röhs, ordförande respektive sekreterare i Östergötlands idrottshistoriska sällskap.

LINKÖPING (LT)

Runt om i landet finns idrottshistoriska sällskap som på olika sätt vårdar och dokumenterar den lokala idrottsliga historien. I Östergötland inkluderar verksamheten idrottskaféer, ett idrottsmuseum och en egen tidning.

Länstidningen har kunnat berätta om bandyutställningen på Idrottsmuseet i Vidingsjö motionscentrum i Linköping. Bakom den finns Östergötlands idrottshistoriska sällskap som även driver museiverksamheten.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202

Share