Integrationspeng fördelad

Anna-Lena Grusell, turism- och kulturchef

ÅTVIDABERG (LT)

Den miljon som Åtvidabergs kommun satsade på den så kallade integrationspengen som föreningarna kunde söka från har nu fördelats. Av 51 ansökningar som lämnats in för allehanda aktiviteter beviljades medel till 20.

Som Länstidningen tidigare berättat om, kom ett statligt tillskott till kommunerna att fördela efter lokala behov. Åtvidabergs kommun valde att använda en miljon av tillskottet till vad man kallade integrationspeng.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning i papperstidningen 161230

Share