Invigdes redan på 1200-talet

Örjan Dahlberg kan allt om Kullerstads kyrkliga historia.

SKÄRBLACKA (LT)

Kullerstad kyrka, Skärblacka, invigdes under 1200-talet och den vitputsade stenkyrkan med romansk prägel uppfördes då Sverige var katolskt. Kyrkans historia sträcker sig tillbaka till den tidiga medeltiden och det som gör kyrkan så unik är att den hade en raksluten korvägg vilket var ovanligt för de romanska kyrkorna.

Kullerstad kyrka är den enda bevarade exemplet av detta i hela Östergötland.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170127

Share