Jordbruken hårt drabbade av vildsvin

Anders Wettrin, LRF, Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD, och Peter Holmberg, jordbrukare, är några av de som ville diskutera den problematiskt stora vildsvinsstammen.

Skadorna som vildsvin orsakar är mycket stora och kostnaden uppgår till 660 miljoner. Jordbruken drabbas hårt. Magnus Oscarsson (KD) bjöd jordbrukare, jägare och jordägare till ett möte om den alltför stora vildsvinsstammen.

– Var jag än är i södra och mellersta Sverige tar alla upp det här med vildsvinen, säger riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD).

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share