Kanalutmaning vid Norsholm

Den största renoveringsvintern på 200 år

Göta kanal står inför sin största renoveringsvinter på 200 år. Arbetet pågår för att återställa kanalprofilen och den ursprungliga dragvägen. säger Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag.

MOTALA (LT)

Varje vinter pågår ett stort antal underhållsprojekt i och utmed Göta kanal och redan timmarna efter att kanalen stängdes för säsongen påbörjades arbetet. Även i år görs normalt underhållsarbetet parallellt med det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0 som är det största…

 

Share