Kindagård mitt i Linköping

Emma Friberg, museipedagog på länsmuseet, kardade och tog emot vid dörren.

Emma Friberg, museipedagog på länsmuseet, kardade och tog emot vid dörren.

LINKÖPING (LT)

Krogfallsgården i Trädgårdsföreningen flyttades från Kinda i början av 1900-talet och museet visade under en period sina samlingar där. I samband med skördefesten i Naturcentrum hölls den öppen och besökarna fick se sådant som ullspinning på slända.

De flesta Linköpingsbor och de som besökt Trädgårdsföreningen i Linköping har säkert passerat utanför Krogfallsgården. Troligen har de flesta ändå inte varit inne i husen som flyttats hit.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160916

Share