Konsekvenser av skolnedläggningar

YDRE (LT)

Hur påverkar skolnedläggningar barnfamiljernas känsla för bygden och hur förändras deras sociala nätverk och fritidsaktiviteter? Dessa och näraliggande frågor behandlas i Magdalena Cederings nyligen framlagda doktorsavhandling Konsekvenser av skolnedläggningar – En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun, Uppsala Universitet, 2016.

Magdalena Cedering har sedan beslutet 2009 om nedläggningarna av skolorna i Asby och Rydsnäs följt ett antal familjer och deras barn och analyserat hur de påverkats. Inledningsvis beskriver hon den politiska processen som ledde till nedläggningarna 2009.

Insänt av: Reinhold Castensson

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160318

Share