Kostplan med valmöjligheter

Åsa Bergendahl, kostchef i Söderköpings kommun sedan sju och ett halvt år tillbaka till vänster,  och hennes förlängda arm, verksamhetsutvecklare Susanne Andersson.

SÖDERKÖPING (LT)

Söderköping är en av länets kommuner som tillhandahåller matlådor till sina brukare enligt en kostplan som antogs av Servicenämnden 2015-11-24. Den omfattar perioden 2016-2018. Berörd nämnd ansvarar också för att den revideras i början av varje mandatperiod eller vid behov.

Syftet med kostplanen är; bidra till att kommunens matgäster vid varje serveringstillfälle äter en näringsriktig och vällagad mat i en trevlig, pedagogisk miljö som främjar hälsan och förebygger kostrelaterade problem.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170203

Share