Kristina Yngwe på östgötabesök

Kristina Yngwe har just fått en påse trycksaker. Närmast henne sitter Anders Agnemar.

BORGHAMN (LT)

Hon kommer med tåget. Hon reser med tåget. Hon är vice ordförande i det utskott i riksdagen, som bland annat ansvarar för miljöfrågor. Hon är miljöpolitisk talesperson för sitt parti.

Hon heter Kristina Yngwe och representerar centerpartiet trots att det står på hennes Facebook- sida att hon är liberal. Men det betyder inte att hon är folkpartist, förklarar hon.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171103

Share